การผ่าตัดปิดรูรั่ว ผนังกั้นหัวใจ

ผนังกั้นหัวใจรั่วเป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากร่างกายอาจจะไม่ได้มีการสร้างเซลล์มาปิดรูที่เลือดไหลผ่านระหว่างที่อยู่ในครรภ์พบมาก ได้แก่
1.ผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ผลจากการที่มีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบน ทำให้เลือดไหลผ่านจากหัวใจห้องบนซ้ายผ่านรูรั่วไปห้องบนขวาตรวจพบได้จากเสียงฟู่ที่หัวใจและผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย ส่วนใหญ่มักถูกตรวจพบโดยบังเอิญ

2.ผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว มีรูรั่วที่ผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่าง ทำให้เลือดแดงจากหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านรูรั่วไปยังห้องล่างขวา ออกสู่หลอดเลือดแดงของปอด ทำให้ปริมาณเลือดที่ไปยังปอดมีมากขึ้น ปริมาณเลือดที่ไปกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้หัวใจห้องซ้ายทำงานมากขึ้นจนหัวใจวายได้

การผ่าตัดเป็นการเย็บซ่อมหรือนำวัสดุมาเย็บปิดตรงตำแหน่งของผนังกั้นหัวใจที่รั่วเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจเป็นปกติ