การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

เป็นการผ่าตัดนำหลอดเลือดที่มีคุณภาพดีจากส่วนอื่นในร่างกายผู้ป่วยมาทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดหัวใจบริเวณที่ตีบหรือตันหรือที่นิยมเรียกกันว่า การผ่าตัดบายพาส (CABG-Coronary Artery Bypass Graft) เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้น