วาร์ฟาริน (warfarin)

วาร์ฟาริน (warfarin)
เป็นยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) ช่วยทำให้การแข็งตัวของเลือดลดลง เพื่อชะลอ หรือลดโอกาสการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน

ข้อบ่งใช้
1. รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดห้องบนสั่นพลิ้ว
2. ใช้ในกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม
3. ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรูมาติค
4. ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด, เส้นเลือดดำใหญ่อุดตันจากลิ่มเลือด หรือมีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

ยาเม็ดวาร์ฟารินนั้นมีหลายความแรง และแต่ละบริษัทมีสีที่แตกต่างกัน จึงควรสังเกตลักษณะสี และความแรงที่ใช้ทุกครั้ง เพื่อเป็นผลดีต่อการรักษา และความปลอดภัย

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อได้รับยาวาร์ฟาริน
1. ต้องรับประทานยาอย่างเคร่งครัด ในเวลาเดิมของทุกวัน หากลืมรับประทานยา ให้ปฏิบัติดังนี้
-กรณีลืมรับประทานยาไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้รีบรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ในขนาดยาเท่าเดิม
-กรณีลืมรับประทานยาเกิน 12 ชั่วโมง ให้ข้ามยาในมื้อนั้นไปเลย และรับประทานยามื้อต่อไปในขนาดเดิมเวลาเดิม ห้ามเพิ่มขนาดยาที่รับประทานเป็น 2 เท่า โดยเด็ดขาด
2. สังเกตอาการผิดปกติ หากพบอาการเหล่านี้ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรและควรรีบมาโรงพยาบาล ได้แก่

-อาการเลือดออกผิดปกติ เช่น จ้ำเลือดหรือรอยฟกช้ำตามผิวหนังโดยไม่ทราบสาเหตุ เลือดออกบริเวณตาขาว เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล ประจำเดือนออกมากผิดปกติ ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด เกิดแผลเลือดไหลไม่หยุด มีเลือดปนกับอุจจาระหรืออุจจาระมีสีดำ ปัสสาวะสีผิดปกติ เช่น สีสนิมหรือน้ำล้างเนื้อ -อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการอุดตันของลิ่มเลือด เช่น อาการปวดศรีษะเฉียบพลันหรือเวียนศรีษะ หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว เห็นภาพซ้อน แขนขาบวม หน้ามืด หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก พูดลำบาก และแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก อาหารที่มีผลต่อยาวาร์ฟาริน

หมายเหตุ ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และมีความหลากหลาย และไม่ควรเปลี่ยนแปลงปริมาณการรับประทานอาหารเหล่านี้ในแต่ละวัน “ควรรับประทานในปริมาณที่เท่า ๆ กันทุกวัน”

ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ เนื่องจากมีผลต่อการแข็งตัวของเลือด รวมถึงไม่ควรรับประทานอาหารเสริม สมุนไพร ยาลูกกลอน หรือยาอื่น ๆ ควรปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรก่อนใช้ทุกครั้งเนื่องจากอาจมีผลต่อฤทธิ์ของยาได้