สัปดาห์ที่ 1

กิจวัตรประจำวัน
– สามารถทำกิจวัตร ประจำวันอย่างง่าย เช่น การใส่เสื้อผ้า แต่งตัว ยืนแขวนเสือผ้า นั่งเก้าอี้ รับประทานอาหาร
-เริ่มขึ้นและลงบันได อย่างช้าๆทีละขั้นไม่เกิน 10 ขั้น – เริ่มทำงานบ้านได้ เล็กน้อย เช่น ปัดฝุ่น กวาดบ้าน เป็นต้น
การทำงาน
– สามารถเริ่มทำงาน ฝีมือเบา ๆ ได้ เช่น เย็บผ้าด้วยมือ ร้อยพวงมาลัย
– ห้ามยกของที่มีน้ำหนัก มากกว่า 2 กิโลกรัม
การออกกำลังกาย
– ควรเดินออกกำลังกายวันละ 2 ครัง (เช้า และเย็น) ครั้งละประมาณ 5 นาที