สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2
กิจวัตรประจำวัน
– ทำงานบ้านในระดับเบาได้ เช่น ทำอาหาร ล้างจาน รีดผ้า การทำงาน
– หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องผลัก ดัน ดึง หรือยกของ
– ห้ามยกของที่มีน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม
การออกกำลังกาย
– ควรเดินออกกำลังกายวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที เช้าและเย็น