สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4
กิจวัตรประจำวัน
– ทำงานบ้านได้ ในระดับปานกลางได้ เช่น ถูพื้นหรือทำความสะอาดพื้นโดยใช้ไม้ถูพื้น ล้างรถ เป็นต้น
การทำงาน
– เริ่มออกงานสังคมได้
– สามารถทำงานนอกบ้านเบาๆ แบบไม่เต็มเวลาได้
– ทำสวนเบาๆ เช่น พรวน ดิน ถอนหญ้า
– ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้
– ห้ามยกของทีมีนำหนัก มากกว่า 6 กิโลกรัม
การออกกำลังกาย
– เดินออกกำลังกายวันละ 1-2 ครั้ง เช้าหรือเย็น ครั้ง ละ 20 นาที โดยเน้น ระยะเวลา ในการออกกำลังกาย รวมให้ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์