อะทีโนลอล (Atenolol) ไบโซโปรลอล (Bisoprolol) คาวิดิลอล (Carvedilol)

อะทีโนลอล (Atenolol) ไบโซโปรลอล (Bisoprolol) คาวิดิลอล (Carvedilol)
เป็นยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (beta blocker) โดยออกฤทธิ์ปิดกั้นตัวรับเบต้า-1 (beta-1 receptor) ที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นช้าลง และส่งผลปิดกั้นตัวรับเบต้า-2 (beta-2 receptor) ที่หลอดลม และกล้ามเนื้อเรียบ ทำให้หลอดเลือดขยายตัว ส่งผลลดความดันโลหิต ใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังใช้รักษาผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้หลอดเลือดหัวใจขยาย เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มมากขึ้น รักษาภาวะหัวใจวาย ลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
อาการข้างเคียงทั่วไปที่อาจพบได้ คือ หัวใจเต้นช้า ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด ดวงตา ปาก และผิวหนังแห้ง อ่อนเพลีย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ ท้องเสีย หรือท้องผูก