ไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรต (ISOSORBIDE DINITRATE)

ไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรต (Isosorbide dinitrate)
เป็นยาขยายหลอดเลือดเพื่อบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รักษาภาวะหัวใจวาย และลดความดันโลหิต โดยเฉพาะไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรต (Isosorbide dinitrate) ใช้รับประทานหรืออมใต้ลิ้นเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว
วิธีการใช้ยาอมใต้ลิ้นเพื่อบรรเทาอาการแน่นหน้าอก
1. เมื่อผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจขาดเลือด เกิดอาการเจ็บเค้น หรือปวดแน่นหน้าอก ให้หยุดทำกิจกรรมที่ทำอยู่ และในั่งหรือนอนลง
2. อมยา 1 เม็ดไว้ใต้ลิ้น ปล่อยให้ยาละลายจนหมด ห้ามเคี้ยว หรือกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามดื่มเครื่องดื่ม หรือรับประทานอาหาร และพยายามบ้วน หรือกลืนน้ำลายให้น้อยที่สุด
3. อาการเจ็บเค้นหน้าอก ควรจะดีขึ้นหลังจากอมยาไปแล้ว 5 นาที ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้อมยาซ้ำอีก 1 เม็ดพร้อมกับรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยายาม ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น หลังจากอมยาเม็ดที่ 2 ไปแล้ว 5 นาที และยังไม่ถึงโรงพยาบาลให้อมยาเม็ดที่ 3 ได้อีก 1 เม็ด โดยรวมแล้วไม่เกิน 3 เม็ด
4. ในการใช้ยานี้เพื่อป้องกันอาการกำเริบ ให้อมยานี้ก่อนเริ่มกิจกรรมที่คาดว่าจะทำให้มีอาการกำเริบ อย่างน้อย 5-10 นาที
อาการข้างเคียงทั่วไปที่อาจพบได้ คือ ปวดศีรษะ หน้าแดง เวียนศีรษะ คล้ายจะหมดสติเนื่องจากความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ รู้สึกแสบร้อนหรือเหมือนมีของแหลมทิ่มแทงบริเวณใต้ลิ้น เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการดีขึ้นหลังประมาณ 2–3 สัปดาห์ ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นหรือทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็ว