3 เดือนขี้นไป

3 เดือนขึ้นไป
กิจวัตรประจำวัน
– ทำกิจกรรมได้ปกติ
– ขับรถขนส่งขนาดใหญ่ หรือรถบรรทุก
การทำงาน
– ทำงานได้ปกติ
การออกกำลังกาย
– สามารถออกกำลังกายในระดับที่หนักขึ้น เช่น เล่นกอล์ฟ เทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำได้ หากไม่มีข้อห้าม