ชื่อ-สกุล นางสาวพรธีรา เพราะขุนทด
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกาาขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 15/10/2023
วันที่สิ้นสุด 16/02/2024