กลุ่มงานกายภาพบำบัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศกลุ่มงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 

ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566

เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Poioioi