กลุ่มงานกายภาพบำบัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

Kkh454588