กลุ่มงานกายภาพบำบัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 800 บาท

 

Kkhoi45454444