กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 900 บาท

ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กันยายน 2566   เวลา 09.00 – 15.00 น.  (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-009900 ต่อ 3762

 

Kkh 88999