กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง    ชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 400 บาท

วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือ ปวส.

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกลุ่มงานผู้ป่วยนอก ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น  ได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  (ในวันและเวลาราชการ)

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  043-009900  ต่อ  1132