กลุ่มงานทันตกรรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

 

Kkk4499