กลุ่มงานนิติเวช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ

กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ กลุ่มงานนิติเวช ชั้น 2 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น

 

PRPP7777