กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างวันละ 400 บาท

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 – วันที่ 16 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

 

Kkhh2525