กลุ่มงานรังสีวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 400 บาท

ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กันยายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

 

Kkh 58589999