กลุ่มงานศัลยกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศ  จากกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้าง วันละ 400 บาท

 

การรับสมัคร : ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารคุณากร ปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2566  ในวันและเวลาราชการ (12.00-13.00 พักเที่ยง ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-009900  ต่อ 4472

 

ประกาศรับสมัครงาน