กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

Kk444