กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ประกาศกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Pr25258888