กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 2 อัตรา 

ประกาศ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 2 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

PR4444