กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งาน Software Development Computer Innovation) อัตราค่าจ้าง วันละ 800 บาท จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งาน Network and Cyber Security) อัตราค่าจ้างวันละ 800 บาท จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทาง E-mail : [email protected]     ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น.

 

 

ประกาศรับสมัคร รอบ 2

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)