กลุ่มงานเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง และเภสัชกร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 1,200 บาท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

 

PR8889898