กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

มีดังนี้

1.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างวันละ 1,200 บาท

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 7 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท

3.ตำแหน่งพนักงานพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท

การรับสมัคร

– เภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566

– เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2566

– พนักงานประจำห้องยา ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน 2566

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก ทั้งนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับสมัครนอกสถานที่

 

Kkh464553