กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

1. ตำแหน่งเภสัชกร  จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 1,200 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 7 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท

 

Prkkh252599