กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัคร พยาบา(1)