กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 800 บาท

 

Kkkhhh2222