กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ขยายระยะเวลาการสมัครพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา

ประกาศจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น  ตามที่ได้ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กันยายน 2566  เนื่องจากมีผู้เข้ารับสมัครไม่ครบตามจำนวน จึงขอขยายระยะเวลาการสมัครไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ( ในวันและเวลาราชการ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-009900 ต่อ 3306

 

Kkh21092566