กลุ่มงาน กายภาพบำบัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศกลุ่มงาน กายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท

 

Kkh.558585