กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (ห้องผ่าตัด)

ประกาศ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (ห้องผ่าตัด)

ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

PR59595555