กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 60 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 900 บาท
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 50 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 400 บาท

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

 

Kkh55454