ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

Prkkh300365