งานอัตรากำลัง

แบบฟอร์มการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

(Download)…คลิกลิงค์ นี้  >>>  https://bit.ly/3gP9Iqr

แบบฟอร์มการขออนุมัติอัตรากำลัง 

(Download)…คลิกลิงค์ นี้  >>> https://shorturl.at/xCYZ8