งานย้าย/โอนข้าราชการ

1. ใบขอย้าย (ภายในจังหวัด)

ใบขอย้าย (ภายในจังหวัด)

2. ใบขอย้าย (ข้ามจังหวัด)

ใบขอย้าย (ข้ามจังหวัด)

3. ใบขอย้าย (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

ใบขอย้าย (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

4. ใบขอโอน (ต่างกรม ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

ใบขอโอน (ต่างกรม ภายในกระทรวง)

5. ใบขอโอน (ข้ามกระทรวง)

ใบขอโอน (ข้ามกระทรวง)

6. ใบขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกร (ย้าย 3 สายงาน)

ใบขอย้ายหมุนเวียน 3 สายงาน