บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก