บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิรนบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ (รายวัน)