ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับจัดสรรคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับจัดสรรคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ  มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkh588877