ประกาศกลุ่มงานนิติเวช ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ 

ประกาศกลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ  จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

 

PHGITY5858