ประกาศกลุ่มงานนิติเวช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศกลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/12/Untitled_20231228_102103.pdf