ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สนามและสวน) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สนามและสวน) จำนวน 3 อัตรา

ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

Kkh455544