ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (สนามและสวน)

ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (สนามและสวน)
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-1.9.66-1.pdf