ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง.บริการ (ราย