ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

 

ประกาศรับสมัคร(1)