ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

Prhhkllll