ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 2 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00 น.

ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลขอนแก่น  โทร 043-009900 ต่อ 5110

 

Ht8iy79999