ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา)

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 900 บาท

0001 (1)