ประกาศกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

ผ่าน คัดเลือก