ประกาศกลุ่มงานศัลยกรรม รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ประกาศกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น

ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00 น.

ณ หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กลุ่มงานศัลยกรรม ชั้น 4 อาคาร

 

28092566pp